Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 09 : 480
Năm 2021 : 5.391

Thông báo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kìII năm học 2019-2020 và tiếp tục tổ chức dạy học qua Internet, truyền hình hoặc hình thức khác

Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kìII năm học 2019-2020 và tiếp tục tổ chức dạy học qua Internet, truyền hình hoặc hình thức khác.

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, Phòng GDĐT thông báo đến các đơn vị công văn hướng dẫn và nội dung điều chỉnh dạy học các môn học học kì II năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Số: 149/PGDĐT, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục vàĐào tạo thành phố Sóc Trăng, về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 và tiếp tục tổ chức dạy học qua Internet, truyền hình;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạchtổ chức dạy học qua Internet, truyền hình, video clip, tài liệu hướng dẫn như sau:

Ngày ban hành:
08/03/2020
Ngày hiệu lực:
08/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Tài liệu mới